zyciorys
poezja
piosenka
galeria
wspomnienia
odnosniki
podziekowania
www.dreszcz.nfk.art.pl
Teksty Christiana Belwita opublikowane na łamach pisma literacko-artystycznego "Dreszcz".

http://historia.otryt.bieszczady.pl/belwit_a.html
Wspomnienie Wojtka Jóźwiaka o Christianie Belwicie